Αναπαραγωγή Βίντεο

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ & ΟΧΕ - ΒΑΑ)

Εταιρεία: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έτος παραγωγής: 2023

Info: Διαφημιστικό σποτ για την εκδήλωση, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ & ΟΧΕ - ΒΑΑ), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

YOUTUBE
elGreek