Ηλείας 3 & Π. Π. Γερμανού, 262 25 Πάτρα, τ.: 2610 22 22 90, e-mail: info@digiland.gr